Scurtă meditație despre tărie

Luca 9:23 Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze.”

Domnul ne spune să ne lepădăm față de noi înșine. Deci există posibilitatea să te lepezi față de tine însuți și totuși să trăiești. Altfel, cu cine vorbește Domnul acolo? Scopul lui Dumnezeu este tăria, pentru că un eu lepădat, nu mai poate fi vătămat vreodată. Iar în schimbul Eu-lui tău, îl iei pe Domnul, astfel tăria Lui îți este transferată ție.

Reclame

Mesaj de cincizecime

Duhul Sfânt a fost trimis ca un Înlocuitor al lui Hristos (Ioan 14,16). El este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. El nu poate fi folosit sau manipulat în nici un fel. El nu poate fi ispitit, asemenea lui Dumnezeu, și este mai tare decât noi. De asemenea nu poate fi îngrădit și limitat de nimeni și nimic din lumea asta sau din cer.

Însă Duhul Sfânt vrea să te conducă, să te călăuzească, vrea să dirijeze viața ta (Fapte 16,7). Are nevoie de credința ta în El! El este în tine de la nașterea din nou. Nu trebuie să Îl cauți în exterior, dar pentru a fi plin de El, trebuie să te deschizi față de El, și mai mult decât orice, trebuie să asculți de El!

Hristos este motivul pentru care Duhul Sfânt locuiește în tine (Fapte 1,8). Prin jertfa Lui pentru păcatele tale ai primit dreptul să fii locuit de Duhul Sfânt. De aceea veghează să rămâi curat în continuare. Nici un gând să nu fie în afara voii lui Dumnezeu, dacă vrei ca Duhul Sfânt să rodească în Tine.

În final, trebuie să crezi că Duhul Sfânt este suficient pentru lucrarea pe care ți-a încredințat-o Hristos (Zaharia 4,6b)! Nu mai ai nevoie de nimic în plus: școli, oameni, instituții spirituale sau sociale. Duhul Sfânt este de ajuns! Este este tot ce ai nevoie. Crede în El și caută-L pe El!

IMPORTANTISIM!!! – Chemare sau carieră?

B a r z i l a i - e n - D a n

Nelu Gug a venit azi la mine acasă. Prima vizită după 14 ani. Este invitat la nunta unei rubedenii. Revederea ne-a prilejuit o lungă depănare de amintiri și o analiză a situației în care vedem că este lucrarea din biserici.

Dintr-una în alta am ajuns să vorbim despre penuria de păstori scoși din școlile teologice și de aparenta lor lipsă de valoare. Cineva din România ne-a spus că nu e vorba despre lipsa de calitate a școlilor sau a personalului profesoral, ci de lipsa de valoare a materiei prime umane a celor care vin în primul an. ,,Cei dotați intelctual și cu personalități puternice nu mai vin la școli teologice. Ei se uită în jur, văd că posturile din bisericile mari de oraș sunt deja ocupate și se duc la alte facultăți sau pleacă în străinătate să-și facă un rost.“

Hmmm! Care să fie oare diferența dintre cei ce pășesc…

Vezi articolul original 1.476 de cuvinte mai mult

Din înțelepciune lui Dumnezeu

Lupii când merg în haită sunt organizați într-un mod foarte strategic și înțelept. Primii trei sunt lupii bătrâni și înțelepți, ei sunt prevăzători și cunoscători. Merg primii!

Următorii cinci sunt cei mai tineri și puternici, astfel în caz de atac apără haita și intervin imediat în rândul celor înțelepți și în vârstă!

Apoi urmează haita propriu-zisă.

In urmă sunt alți cinci la fel de tineri și puternici care pot apăra haita din spate, în caz de atac neprevăzut.

Iar ultimul este lupul dominant, care supervizează totul și se asigură că nimeni nu rămâne în urmă și nesupravegheat.

Acum ar fi bine să nu lăudăm lupii, cum fac cei de prin documentare, pentru să săracii lupi nu sunt conștienți de asta. Este bine să învățăm din înțelepciunea lui Dumnezeu în modul cum a creat aceste animale. Vedem astfel gândirea și organizarea Lui în general.

Proverbe 3:21-23 „Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa, căci ele vor fi viaţa sufletului tăuşi podoaba gâtului tău! Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni.”

Nu este suficient să îți ferești ochii de rău, trebuie să îți expui ochii scripturii! Nu te îndoi de puterea pe care ți-o dă Cuvântul lui Dumnezeu!

Din cuvintele celor mari

sursă foto. Sursă text

Cei ce fac lucruri mari sunt nu oamenii mari, ci oamenii consacraţi.
(Philipps Brooks)

Imediat ce jocul se termină, regele şi pionul ajung înapoi în aceiaşi cutie.
(Proverb Italian)

Bibliile prăfuite conduc la vieţi murdare.
(Howard G. Hendricks)

„Ai dusmani? Bravo! Inseamna ca ai facut ceva, candva, in viata.”

(Winston Churchill)

Pentru unii, rugăciunea este volanul; pentru alţii – roata de rezervă.
(Corrie Ten Boom)

Tot ceea ce este necesar, pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.
(Edmund Burke)

Nu fi victimă. Nu fi nici criminal. Dar mai cu seamă nu fi spectator.
(Muzeul holocaustului, Washington)

Conştiinţa valorează cât o mie de martori.
(Quintilianus)

Cine face întotdeauna ce vrea, face rareori ceea ce trebuie.
(Oxenstierna)

Geniul nu este determinat nici de inteligenţă şi nici de imaginaţie. Dragostea, dragostea, dragostea este sufletul geniului.
(Wolfgang Amadeus Mozart)