Hristos a înviat!

Pe pământ două persoane au făcut istorie, primul este Adam din care ne tragem toți, și al doilea este Hristos, care ne-a arătat o cale nouă. Primul ne-a dat trupuri de carne, dar și o natură păcătoasă de care nu ne putem elibera singuri. Al doilea ne scapă de natura păcătoasă și ne dă natura sfințeniei lui Dumnezeu, iar în final ne dă trupuri de slavă.

Învierea lui Hristos este cel mai important eveniment din biblie: semnul Domnului pentru evrei că este Fiul lui Dumnezeu este învierea (semnul lui Iona), biserica se naște după ce Hristos a înviat, Petru câștigă 3000 de suflete cu mesajul învierii, învierea ne arată că noi am fost socotiți neprihăniți (Rom. 4,25), noi am fost aduși la o viață nouă prin puterea învierii Lui (Rom. 6,4).

Învierea lui Hristos este unică de toate celelalte învieri din biblie prin faptul că cei ce au înviat în biblie au murit iar, Hristos nu mai moare, trupurile lor au fost muritoare după reînviere, trupul lui Hristos după înviere a fost de slavă: mânca, dar și dispărea, putea fi în trup, dar putea trece prin materie (ușă). Tot ce a fost după învierea lui Hristos a fost să ne atragă și pe noi la acea viață nouă pe care o avea Hristos după înviere. Suntem chemați să ne împăcăm cu Tatăl și apoi să trăim o viață în glorie alături de El. Acela este viitorul nostru dacă ne ținem strâns de El.

După înviere Domnul a spus apostolilor să facă ucenici din toate neamurile. Toți oamenii pot să ajungă așa cum a ajuns Isus în trup de slavă:

(1 Cor 15:20) Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. (pârgă înseamnă primul “măr” care apare într-un copac, primul rod, primul fruct, după care apar mai multe).

(1 Corinteni 15:23) Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

Acesta este mesajul învierii! Poți beneficia și tu de el dacă crezi în Hristos!

Hristos a înviat!

Anunțuri

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Ce sa stim de Paste

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Isaia 53:5

Una din slăbiciunile bisericii de astăzi este că e pretențioasă în așteptări și nu în slujire. Unii își poartă crucea, alții își fac cruce. Mântuirea nu vine prin apartenența noastră la o comunitate de credincioși, nici la o formațiune doctrinară, ci mântuirea vine printr-o uniune adevărată cu Hristos prin credința si cuvânt. Iertarea nu ți-o poate da nici un om și nici o învățătură, iertarea o primești când vii la Hristos cu smerenie. Pacea intră în tine atunci când prin Duhul Sfant te-ai conectat cu El. Într-un mod tainic acești oameni sunt cei mai prezenți în bisericile locale, colaborand cu lucrătorii și slujind pe frați. Vin la rugăciune, vin la grup mic, unde e Hristos acolo sunt si ei. Sa nu credeți că acești credincioși sunt invizibili, ei sunt cei mai activi ostași ai Domnului Hristos. Sunt smeriți, curați în inimă, curajoși, pricepuți și mereu învațabili. Sunt stâlpii lui Hristos care vor fii rapiți la cer atunci cand numarul deplin va fi împlinit.

Paște fericit!

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Rabinul și sfaturile

Odată un evreu s-a dus la rabinul său să îi spună că îi mor rațele în curte și nu știe ce să le facă. Rabinul repede i-a dat un sfat: Du-te și dă-le cu albastru de metil în apă și să vezi că rațele tale se vor însănătoși. Așa a făcut, dar rațele tot mureau. Sabatul următor iar i-a spus: Rabi, tot mor! Nici o problemă, însesamnă că au probleme cu digestia, pune nisip în mâncare. Așa a făcut, dar rațele continuau să moară. Sabatul următor: Rabi, rațele mele mor în continuare. Cred că este vre-o infecție, dă cu cenusă prin coteț. A făcut și asta, dar rațele au continuat să moară, iar până sabatul următor au murit toate. S-a dus omul nostru supărat la rabin: rațele mele au murit toate. Rabinul i-a răspun: îmi pare sincer rău, dar să știi că eu mai aveam câteva sfaturi…

Așa facem și noi când mergem după sfaturi la cel ce nu e potrivit. Cel potrivit să îndrume viața noastră este Cuvântul lui Dumnezeu. Nu mai trage de timp, mergi la el în mod serios, constant și în toate privințele, începe să te ridici după îndemnurile lui!

Psalmii (119:105) Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele meleşi o lumină pe cărarea mea.

PS a nu se înțelege că nu susținem autoritatea spirituală, ba o susținem, dar trebuie să punem Cuvântul deasupra tuturor.

Un comentariu

Din categoria Crestinism

Billy Graham a ajuns acasa

1200px-Billy_Graham_bw_photo,_April_11,_1966De multe ori când mă uitam sau mă gândeam la Billy Graham îmi venea în minte versetul din Apocalipsa 14,6

Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Nu intru în Apocalipsa, dar întotdeauna am simțit că mă uit la un mare om al lui Dumnezeu în istorie. Îi ascultam predicile și simțeam o putere inexplicabilă. Era ca un înger pentru care rangul social nu exista, stătea de vorbă cu președinți și regine, care îi căutau prietenia, în același fel în care vorbea cu oamenii simpli din România sau cei din pustiurile africii.

A predicat la mai mult de 200 milioane de oameni din 185 de țări. A fost sfetnic și duhovnic la 10 președinți ai Statelor Unite ale Americii. Regina Angliei s-a dedicat lui Hristos după o evanghelizare a lui Billy Graham.

Billy Graham a rostit mai multe maxime, printre care spunea:

Crucea lui Hristos ne arată seriozitatea păcatului, dar și nemărginirea dragostei a lui Dumnezeu.

Munții sunt pentru pentru priviri și inspirație, dar roadele cresc în vale.

Când bogăția se pierde, nimic nu s-a pierdut; când sănătatea se pierde, ceva s-a pierdut; când caracterul se pierde, totul este pierdut.

Păcatul este cea de-a doua putere în univers ca mărime, a răstignit pe Domnul Isus pe o cruce. Dar cea mai mare putere ca mărime în univers este dragostea lui Dumnezeu.

Casa mea este în ceruri. Eu doar călătoresc prin această lume.

 

 

Să continuăm să medităm la spusele lui Billy Graham!

 

„Voia lui Dumnezeu nu ne duce acolo unde harul Lui nu ne poate susține.”

 

„Dumnezeu nu ia niciodată ceva din viața ta fără să pună în loc ceva mai bun.” Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Comoara Sionului

Aș putea spune că am găsit comoara scripturii. Am remarcat acest verset cu mai mulți ani în urmă și mi-a atras atenția, dar acum l-am înțeles mai bine. Iată-l!

(Isa 33:6) Zilele tale sunt statornice, înţelepciunea şi priceperea sunt un izvor de mântuire; frica de Domnul, iată comoara Sionului.

Frica de Domnul spunea fratele Brânzei în cartea sa „Chemarea înțelepciunii” poate fi asociată cu evlavia în Noul Testament. Întradevăr de aici, din frica de Domnul, pornește totul, este cu adevărat comoara Sionului!

Frica de Domnul duce la înțelepciune.

(Iov 28:28) Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”

Înțelepciunea duce la câștigarea de suflete.

(Prov 11:30) Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel înţelept câştigă suflete. –

Câștigarea de suflete este împlinirea mandatului.

Atât pentru Vechiul Testament:

(Gen 18:19) Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…

Cât și în Noul Testament:

(Mat 28:19) Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Cum să ne împlinim chemarea, mandatul?

Căutând înțelepciunea, căutând frica de Domnul, evlavia! Atunci vom câștiga suflete și vom sfârși cu bine lucrarea!

3 comentarii

Din categoria Crestinism

Importanța rugăciunii

● „Mai degrabă aș învăța un om să se roage decât zece să predice.”
– *Charles Spurgeon*

● „Cel care determină biserica creștină să se roage aduce cea mai mare contribuție la istoria evanghelizării omenirii.”
– *Andrew Murray*

● „Trebuie să ne rugăm cu ochii fixați pe Dumnezeu, nu pe încercări.”
– *Oswald Chambers*

● „Nu este altă activitate mai importantă în viață decât rugăciunea. Fiecare altă activitate depinde de rugăciune pentru eficiența ei maximă.”
– *M.E. Andross*

● „Cel ce fuge de Dumnezeu dimineața cu greu Îl va mai găsi în restul zilei.”
– *John Bunyan*

● „Rugăciunea nu se învață în sala de curs ci în odăiță.”
– *E. M. Bounds*

● „Trebuie să începem a crede că Dumnezeu, în taina rugăciunii, ne-a dăruit o putere care poate mișca lumea Cerului, și poate aduce puterea aici jos pe Pământ.”
– *Andrew Murray*

● „Rugăciunea nu e „rugăminte”, nu e cerere. Rugăciunea este a te încredința în mâinile Domnului, a te pune la dispoziția Sa, a asculta de vocea Sa în adâncul inimii.”
– *Mother Teresa*

● „A te baza pe Dumnezeu trebuie să înceapă din nou în fiecare zi ca și cum nimic nu s-ar fi făcut încă.”
– *C.S. Lewis*

● „Cu cât te rogi mai mult cu atât mai puțin te vei panica. Cu cât te închini Lui mai mult, cu atât mai puțin te vei îngrijora. Te vei simți mult mai împăcat și mai puțin strâmtorat.”
– *Rick Warren*

● „Am atâtea de făcut zilnic încât trebuie să-mi petrec primele trei ore din zi în rugăciune.”
– *Martin Luther*

● „Rugăciunea nu ne este de folos pentru o lucrare măreață, rugăciunea este lucrarea măreață însăși.”
– *Oswald Chambers*

● „Cel care îngenunchează cel mai mult, stă drept în picioare cel mai bine.”
– *D.L. Moody*

8 comentarii

Din categoria Crestinism

Yanjel, proprietarul evreu al celei mai renumite brutarii din Germania

Yanjel, proprietarul evreu al celei mai renumite brutarii din Germania, spunea adesea:
„Știi de ce sunt azi in viața ?
Eram adolescent in Germania, când naziștii omorau pe evrei fara mila.
Naziștii ne-au dus cu trenul la Auschwitz. In timpul nopții, in compartimente, era un frig de moarte. Ne-au lasat zile întregi în vagoane, fără mâncare, fara paturi cu care sa ne incalzim. Ningea peste tot. Vântul rece ne îngheța obrajii in fiecare secunda. Eram sute de oameni în acele teribile nopți friguroase. Fără mâncare, fara apa, fara adăpost, fara paturi.Ne ingheta sângele în vine.
Lângă mine era un bătrân evreu, iubit în orașul meu.Tremura tot și arăta îngrozitor. Mi-am așezat brațele în jurul lui, pentru a-l încălzi. L-am imbratisat puternic pentru a-i da puțină căldură. I-am frecat brațele, picioarele, fata, gatul. L-am implorat să rămână în viață. L-am încurajat. Toată noaptea l-am încălzit in acest mod pe acest om. Eram eu însumi obosit si înghețat. Degetele îmi înțepenisera, dar nu am incetat să-i masez trupul acestui bătrân pentru a-l încalzi.
Au trecut astfel multe ore.
In sfarsit, a venit dimineața, soarele a început să strălucească. M-am uitat in jurul meu sa vad alți oameni.
Spre groaza mea, tot ce puteam sa vad, erau niște trupuri înghețate.Tot ce puteam sa aud, era o liniște de moarte. Noaptea geroasă îi omorâse pe toți.Ei muriseră de frig. Numai doi oameni supravietuisera: bătrânul și eu. Batranul supraviețuituise pentru că îl ținusem incalzit iar eu supraviețuituisem pentru că îl încălzisem.
Îmi permiți să-ți spun secretul supraviețuirii in această lume? Cănd tu încălzești inima altora, vei rămâne încălzit și tu. Cand tu sprijini, încurajezi și inspiri pe alții, vei descoperi sprijin, încurajare și inspirație și în viața ta.
Dragi prieteni, acesta este secretul unei vieți fericite!”

Un comentariu

Din categoria Crestinism