Putere sau înțelepciune?

Astăzi cel rău atacă la nivelul gândurilor spunând că orice ai face nu mai ai nici o șansă, nici o scăpare, nici o putere, că nici o știință nu te mai poate ajuta, nici o înțelepciune, situația este fără ieșire, trebuie să renunți!

Toate aceste gânduri sunt false!

„Înţelepciunea face pe cel înţelept mai tare decât zece viteji care sunt într-o cetate.” Ecl. 7,19
Proverbele 21:22 „Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau. „

Tu caută înțelepciunea lui Dumnezeu pentru că nu prin putetere ajungi la izbândă, ci prin ințelepciune.

Eclesiastul 10:10 „Când se toceşte fierul şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune.”

Cel rău tot o ține cu puterea și tăria. De fapt, înțelepciunea și priceperea sunt deasupra. Puterea nu este relevantă în fața înțelepciunii. Dar puțini știu asta! Lipsa înțelepciunii, aduce lipsă de putere.

Se poate! Cum? Nu prin putere, ci prin înțelepciune!

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

De ce nu cresc spiritual?

M-am întâlnit de curând cu această întrebare.

După ce m-am întors la Domnul, la câțiva ani simțeam că nu mai cresc, simteam că cerul e cenușiu deasupra mea, orice aș fi făcut, deși citeam biblia, mergeam la biserică, mă rugam. În orașul meu a venit un misionar și i-am spus de situație. El m-a întrebat ce s-a întâmplat cu mine înainte de convertire, cum am fost, ce am făcut? I-am spus că am făcut yoga. El m-a întrebat dacă am cerut Domnului iertare pentru asta. I-am spus că m-am lăsat, dar nu am cerut iertare. Mi-a cerut să mărturisesc asta Domnului. Aceea mi-a fost eliberarea!

Ceea ce cred că este cu lipsa de creștere spirituală a unora este în legătură cu păcatele nemărturisite, uneori tainice, moștenite, sau agățate de noi prin ocult. Este nevoie să ne cercetăm sincer în lumina Scripturilor sub călăuzirea Duhului Sfânt și să ne curățim în sângele Domnului Isus. Aici nu este vorba de oameni, de cum ne simțim, de judecățile altora, cine câștigă ș.a. Este vorba de o lege spirituală – legea păcatului și a morții! Dacă nu mărturisim păcatul, atunci el ne axfisiază, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu (Is. 59,1-2).

Din păcate unii fac alte păcate în această situație, complicând situația în loc să o rezolve. Poate fi vorba de neiertare, de împietrire, de tăinuire a ceva rău.

Când ceva trebuie mărturisit, trebuie spălat în sângele Domnului, când ceva nu poate fi făcut, trebuie cerută puterea Duhului Sfânt. Sângele și Duhul Sfânt ne ajută în viața spirituală. Unul ne eliberează de rău, Altul ne împuternicește pentru bine.

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Totul e spre bine

Romani 8:28 „De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.”

Textul acesta nu este autosugestie, dacă ați observat. Autosugestia spune: „Sunt bun, sunt puternic, sunt inteligent, sunt victorios și nu sunt victimă!” Autosugestia elimină lucrurile negative, suferința, eșecul. Textul nostru spune că „toate lucrurile”, adică și bune și rele. Textul acesta vorbește de o realitate spirituală cu mult superioară autosugestiei, gândirii pozitive.

Această realitate spirituală ne spune că nu există hazard, întâmplare, noroc, anarhie sau haos. Ar trebui să scoatem din vocabularul nostru aceste cuvinte. Cred că cel rău le folosește din plin pentru a copleși sufletele și a le trage în păcat. În realitate nu există haos, ci totul este planul lui Dumnezeu, cu bune și cu rele ca să întărească și să crească binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.

Un proverb spune: „prietenii te mângâie, criticii te îmbunătățesc”. Ai tăria și fă din criticii tăi cei mai buni învățători! Spurgeon a fost corectat ani în șir de un critic anonim. Pentru asta el a mulțumit lui Dumnezeu pentru acest cioplitor anonim binecuvântat. Când un om nu este născut din nou, el se deprimă, critică și el la rândul lui și poate devine mai rău decât criticii lui. Dacă cineva iubește pe Dumnezeu ia totul ca din mâna lui Dumnezeu, și bune și rele pentru binele lui intern.

Să nu mai ne îndoim! Nu există anarhie, totul este o cauză și un efect, semănat și secerat, dar pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu totul este calculat spre bine lor etern!

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Îndemnuri pentru lucrători – Petru Popovici

Mulți predicatori știu să vorbeasccă de la amvon, dar nu de la om la om. Să nu vestim evanghelia numai pe stadioane și tribune! Domnul a vorbit cu un singur om de mai multe ori lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Intensificați lucrarea personală, de la om la om!

Când predicăm, să întrebăm pe Duhul Sfânt ce cuvânt să predicăm, să nu facem predici după cum considerăm noi, ca să nu fie zadarnice. Pentru că frații penticostali au căutat vorbirea în limb, frații baptiști nu țin cont de Duhul Sfânt. Ori Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat! El este pe pământ acum în locul Domnului Isus Hristos!

Lucrătorii să caute să fie robi, nu servitori. Diferența este că servitorul e cu săptămâna, luna, anul, robul este pentru totdeauna. Robul nu are plan în afara planului lui Dumnezeu.

Motoo-ul fratelui este acesta:

„Mai bine rob la Tine Doamne, decât în lume domnitor, să fiu sărac să n-am renume, dar să îți fiu moștenitor”


Extras dintr-un material video din decembrie 2018.

2 comentarii

Din categoria Crestinism

Fenomen meteorologic rar

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism

Mărturia noastră

Iar voi, care v-aţi alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteţi toţi vii astăzi. Iată, v-am învăţat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi și să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept și priceput!’ ‘ Deuteronomul 4:4-6

Ceea ce ne face pe noi deosebiți înaintea oamenilor, este însăși voia lui Dumnezeu. Adesea noi căutăm să fim ca ei, să învățăm de la înțelepții lor ca să fim relevanți, să fim acceptați, însă aici Scriptura ne spune că atunci când vom împlini ceea ce ne-a spus Dumnezeu, prin aceasta noi vom fi înțelepți și pricepuți înaintea oamenilor și în plan spiritual. Unii spun chiar așa: „eu sunt moral, mă tem de Dumnezeu, dar nu am timp să vin la biserică, să mă implic, s.a.” Voia lui Dumnezeu care te face înțelept și priceput nu este doar voia morală, ci și cea spiritual administrativă, adică slujirea, implicarea în lucrare, în tot ce implică asta. Dacă astăzi nu mai avem timp, dacă astăzi spunem că ne informăm prin mijloacele moderne și nu mai este nevoie de atâta implicare, pierdem din ințelepciunea și priceperea lui Dumnezeu, pierdem din mărturie și credibilitate. Va trebui să ne unim, să convenim cu adunarea locală în tot ce fac ei acolo, să ajutăm, să trăim în unitate și dragoste căutând să creștem tot mai sus în toate privințele. Atunci vom crește în înțelepciune și pricere înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu!

Un comentariu

Din categoria Crestinism

Medicina și pastorala

Stăteam de vorbă cu un medic creștin și se plângea că oamenii consultă Google pe internet cu privire la boala lor, apoi vin la medic să consulte și a doua opinie. Un medic deranjat a pus un afiș pe ușa cabinetului în care scria așa: „Dacă ai consultat deja rețeta pe Google.com și vrei o a doua opinie, îți recomandăm Yahoo.com!”

Cred că și la biserici ar merge un afiș: „Dacă ai consultat deja mesaje pe Youtube și vrei o a doua opinie, îți recomandăm Vimeo!”

Fie să căutăm închinare în adunări!

Scrie un comentariu

Din categoria Crestinism